Nghiên cứu - Sản xuất

Protein đơn bào là gì, có an toàn không cho sức khỏe không?

Biết Tuốt

Health+ | Protein đơn bào hay protein vi sinh vật không hề đáng sợ như bạn tưởng. Hãy nhớ rằng, có nhiều sản phẩm tương tự khác, cũng thưc hiện bằng cách nuôi cấy vi khuẩn và nấm men, như đồ uống lên men kombucha.