Chăm già

Người cao tuổi đang dùng quá nhiều loại thuốc

Khánh Hạ

Health+ | Đây là cảnh báo của các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Người nghỉ hưu Hoa Kỳ và tờ New York Times sau khi hiệp hội này thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng thuốc kê toa ở những người trên 50 tuổi bắt đầu từ năm 2016.