Tiêu hóa

Nguyên nhân và cách làm giảm các triệu chứng do polyp túi mật

Vi Bùi

Health+ | Polyp túi mật là sự tăng sinh bất thường của các tế bào ở lớp niêm mạc bên trong thành túi mật. Dù có 92% trường hợp mắc là lành tính những vẫn có tỷ lệ polyp túi mật tiến triển thành ung thư. Hiểu rõ nguyên nhân giúp bạn phòng ngừa biến chứng.