Tiêu hóa

Điều trị polyp túi mật như thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Polyp túi mật là sự phát triển bất thường của các tế bào ở lớp lót bên trong thành túi mật - cơ quan có vai trò lưu trữ và vận chuyển dịch mật từ gan tới ruột non. Có nhiều lựa chọn điều trị polyp túi mật, bao gồm cả phẫu thuật và các biện pháp hỗ trợ điều trị tự nhiên.