Tiêu hóa

Polyp túi mật có nguy hiểm không, chi phí mổ polyp là bao nhiêu?

Vi Bùi

Health+ | Polyp túi mật là các u nhỏ nhô ra từ lớp niêm mạc bên trong túi mật. Tình trạng này chủ yếu xảy ra do sự nhân lên bất thường của các tế bào.