Khỏe đẹp

Hóa giải điểm yếu của Asin và nàng tiên cá Ariel

Biết Tuốt

Health+ | Achilles (Asin) và nàng tiên cá Ariel đều là những nhân vật phi phàm, tuy nhiên đều có chung điểm yếu ở đôi bàn chân. Nếu Achilles thất trận và mất mạng vì một mũi tên cắm vào gót chân, thì Ariel phải chịu "một bước chân như ngàn kim đâm" để có được tình yêu...