Thần kinh

Những biện pháp điều trị bệnh trầm cảm ở người trẻ

Nguyễn Hiệp

Health+ | Trầm cảm là một bệnh thuộc dạng tâm lý nên hầu như diễn biến rất âm thầm và nếu bệnh phát nặng có thể khiến người bệnh tìm cách "tự chấm dứt cuộc sống". Vì vậy, người bị trầm cảm nên được điều trị từ sớm tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra.