Bạn đọc viết

Phụ nữ và rượu

Đoàn Doan

Tôi uống rượu nhiều, đa số với người quen (thân) và nếu có người lạ thì thường là những cô gái xa lạ do "người quen" dắt đến.