Sung mãn

Điều gì xảy ra với "cô bé" khi bạn không quan hệ tình dục?

Q. Tuấn

Health+ | Đừng vì bất cứ lý do gì mà tạm hoãn hay nói không với sex. Bởi, vùng kín của bạn sẽ không cổ vũ điều này đâu.