Nội tiết

Mãn kinh: Những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

trinhtay

Health+ | Mãn kinh là thời kỳ đánh dấu sự kết thúc khả năng sinh sản của phụ nữ. Sự suy giảm nồng độ estrogen trong thời kỳ mãn kinh có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe.