Thần kinh

Phòng ngừa bệnh trầm cảm chỉ với 1 giờ tập thể dục mỗi tuần

Minh Hiếu

Health+ | Nghiên cứu mới với sự tham gia của gần 34.000 người cho thấy, nguy cơ trầm cảm có thể giảm đáng kể nếu chúng ta dành ít nhất 1 giờ tập thể dục mỗi tuần, bất kể cường độ tập luyện như thế nào.