Điểm tin - Báo bạn

Sẽ tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống sốt xuất huyết

Trần Lưu

Health+ | Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, cần phân rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp và người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên từng địa bàn.