Tiêu hóa

Đề phòng viêm túi mật cấp do sỏi mật

Kim Chi

Health+ | Sỏi mật có thể di chuyển gây tắc đường mật, kích thích tổn thương thành túi mật và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, phát triển và gây ra viêm túi mật cấp. Theo thống kê, có hơn 90% trường hợp viêm túi mật là do sỏi mật gây ra. Vì vậy, bạn cần có biện pháp phòng ngừa kịp thời.