Kinh doanh - Tiêu dùng

Phát triển trà tuyết shan Puxailaileng để đưa món quà quý với nhiều công dụng cho sức khỏe đến cộng đồng

Minh Minh

Health+ | Trà tuyết shan Puxailaileng không chỉ quý mà còn hiếm. Với số lượng hạn chế cây trà tuyết shan cổ thụ Puxailaileng, thì cần có kế hoạch phát triển toàn diện mới giúp cộng đồng có cơ hội thưởng trà quý!