Tâm thức

Phát tâm bồ đề, ấy là chánh niệm

Khánh Hạ

Health+ | Đạo Phật thường ví tâm của con người giống như là con khỉ, luôn nhảy nhót không thôi. Liệu có cách nào để khiến tâm trí của bạn trở nên tích cực và đúng đắn hơn?