Bạn đọc viết

Ấm lòng suất cơm miễn phí chiều thứ Ba

Trần Lưu

Health+ | Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí điều trị tốn kém khiến những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa Tim mạch, Bệnh viện E càng thêm khốn khổ. Dù nhỏ, nhưng những suất cơm miễn phí vào chiều thứ Ba hàng tuần đã và đang góp phần giúp đỡ ít nhiều cho những bệnh nhân này.
Ấm lòng suất cơm miễn phí chiều thứ Ba
Cơm miễn phí chiều thứ Ba hàng tuần giúp đỡ ít nhiều cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E

Chương trình phát cơm từ thiện diễn ra vào 16h30 chiều thứ ba hàng tuần trước cổng khoa Tim mạch Bệnh viện E.Chương trình phát cơm từ thiện diễn ra vào 16h30 chiều thứ ba hàng tuần trước cổng khoa Tim mạch Bệnh viện E.

Bệnh nhân hoặc người thân xếp hàng lần lượt để nhận cơm từ thiện.Bệnh nhân hoặc người thân xếp hàng lần lượt để nhận cơm từ thiện.

Hơn 100 vé nhận cơm từ thiện sẽ được các điều dưỡng phát cho những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn vào sáng thứ ba.Hơn 100 vé nhận cơm từ thiện sẽ được các điều dưỡng phát cho những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn vào sáng thứ ba.

Hơn 100 suất cơm được chế biến tại một nhà hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch (chủ nhà hàng là thành viên nhóm từ thiện Gieo yêu thương) và được vận chuyển bằng ô tô đến Bệnh viện E.Hơn 100 suất cơm được chế biến tại một nhà hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch (chủ nhà hàng là thành viên nhóm từ thiện Gieo yêu thương) và được vận chuyển bằng ô tô đến Bệnh viện E.

Khi cơm đến, các điều dưỡng, bác sỹ làm việc tại khoa Tim mạch sẽ hỗ trợ việc thu phiếu và phát cơm cho bệnh nhân.Khi cơm đến, các điều dưỡng, bác sỹ làm việc tại khoa Tim mạch sẽ hỗ trợ việc thu phiếu và phát cơm cho bệnh nhân.

Mỗi suất cơm là một tấm lòng hảo tâm mà các thành viên nhóm từ thiện hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.Mỗi suất cơm là một tấm lòng hảo tâm mà các thành viên nhóm từ thiện hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Các suất cơm đều được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm trước khi đến tay bệnh nhân.Các suất cơm đều được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm trước khi đến tay bệnh nhân.

Được biết, muốn đưa cơm từ thiện vào bệnh viện, nhóm từ thiện phải được người trong bệnh viện đứng ra bảo lãnh, đảm bảo an toàn và tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.Được biết, muốn đưa cơm từ thiện vào bệnh viện, nhóm từ thiện phải được người trong bệnh viện đứng ra bảo lãnh, đảm bảo an toàn và tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Có cơm từ thiện vào mỗi chiều thứ ba hàng tuần, bệnh nhân giảm bớt được một chút gánh nặng về chi phí trong những ngày điều trị tại bệnh viện.Có cơm từ thiện vào mỗi chiều thứ ba hàng tuần, bệnh nhân giảm bớt được một chút gánh nặng về chi phí trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Dự kiến trong thời gian tới, nhóm từ thiện sẽ tăng thêm các suất cơm miễn phí cũng như phát cơm thêm vào những ngày trong tuần. Ngoài cơm từ thiện, tại Bệnh viện E còn có nhóm cháo từ thiện với hơn 500 suất cháo được phát vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần.Dự kiến trong thời gian tới, nhóm từ thiện sẽ tăng thêm các suất cơm miễn phí cũng như phát cơm thêm vào những ngày trong tuần. Ngoài cơm từ thiện, tại Bệnh viện E còn có nhóm cháo từ thiện với hơn 500 suất cháo được phát vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần.


Trần Ngọc H+