Bạn đọc viết

Ấm lòng suất cơm miễn phí chiều thứ Ba

Trần Lưu

Health+ | Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí điều trị tốn kém khiến những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa Tim mạch, Bệnh viện E càng thêm khốn khổ. Dù nhỏ, nhưng những suất cơm miễn phí vào chiều thứ Ba hàng tuần đã và đang góp phần giúp đỡ ít nhiều cho những bệnh nhân này.

Tin bài khác