Góc nhìn quản lý

Pháp luật về KDTM đang được rà soát để hoàn thiện hơn!

Health+

Health+ | (Health+) Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương khẳng định: Các cơ quan quản lý nhà nước đang dần hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo cho loại hình kinh doanh này được phát triển toàn diện và lành mạnh tại Việt Nam.