Trò chuyện

Ông Rafi Kot: "Người làm ra của, của không làm ra người"

Health+

Health+ | Rafi Kot rời đất nước Israel đến Việt Nam vào năm 1985 theo một dự án xây dựng trạm xá tại tỉnh Quảng Bình, được tài trợ bởi một tổ chức phi chính phủ của Đức. Năm 1994, khi Chính phủ Việt Nam bắt đầu phát triển hệ thống y tế tư nhân, ông khai trương phòng khám tại Diamond Plaza. Rafi 54 tuổi nhưng đã trải qua 26 năm ở Việt Nam, hiện ông đang làm việc trong Ban Cố vấn chính sách cho Bộ Y tế Việt Nam và sở hữu 7 chi nhánh khám, chữa bệnh mang tên Phòng khám gia đình (Family Medical Practice).