Da liễu

Ô nhiễm không khí có thể gây rụng tóc, hói đầu?

Biết Tuốt

Health+ | Mức độ ô nhiễm không khí cao không chỉ tàn phá làn da trên gương mặt, mà còn tác động đáng kể tới một vùng da khác mà bạn không thể lường tới: Da đầu.