Điểm tin - Báo bạn

WHO: Hơn 90% trẻ em trên thế giới phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày

Nguyễn Hiệp

Health+ | Đây là thông tin mới được đưa ra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong báo cáo “Ô nhiễm không khí và Sức khỏe trẻ em: Kê đơn không khí sạch”, đánh giá tác động tiêu cực của cả ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà đối với sức khỏe của trẻ em, nhất là tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.