Nghiên cứu - Sản xuất

Nuôi vi tảo dạng bán lỏng: Mô hình mới trong công nghệ sinh học vi khuẩn

Vi Bùi

Health+ | Với nhiều lợi ích, đặc biệt là các lợi ích trong ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công nghệ nuôi trồng vi tảo đang ngày càng được nhiều nhà khoa học quan tâm, phát triển.