Xã hội

Nước nhiễm chất độc, dân Nam Đô đối mặt nguy cơ ung thư, hoại tử

Health+

Điều hàng ngàn người Nam Đô lo sợ, là Nitrit tích lũy lâu ngày sẽ tác dụng với các amin tạo thành nitrosamine-1 hợp chất tiền ung thư đe dọa mạng sống của họ.