Xã hội

Nobel Y học 2019 đã có chủ: Bước tiến mới trong điều trị ung thư và thiếu máu

Biết Tuốt

Health+ | Ba nhà nghiên cứu từ Mỹ và Anh đã cùng nhận giải thưởng Nobel Y sinh 2019 cho nghiên cứu về cách các tế bào con người cảm nhận và thích nghi với việc thay đổi nồng độ oxy, mở ra các chiến lược mới giúp chống lại ung thư và thiếu máu.