Kinh doanh - Tiêu dùng

NIT – hướng đi mới cho ngành kinh doanh theo mạng

Health+

Health+ | (Health+) Dự án NIT (Network Marketing – Internet Maketing – Trainning) – dự án đào tạo, kinh doanh trên internet - đang được coi là hướng đi mới giúp ngành kinh doanh theo mạng nói chung, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam (Vina-link Group) nói riêng khẳng định được vị thế trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới.