Bạn đọc viết

Niết bàn - khái niệm giải thoát độc đáo của Phật giáo

Khánh Hạ

Health+ | Niết bàn là gì? Vì sao ai ai cũng mong muốn đạt đến cảnh giới Niết bàn? Làm thế nào để đạt đến cảnh giới này? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây với những lý giải thú vị về cảnh giới giải thoát của Phật giáo này.