Tai mũi họng

Những thực phẩm nên tránh khi bị viêm thanh quản

Thùy Trang

Health+ | Khi bị viêm thanh quản, người bệnh có thể bị khản tiếng và mất giọng. Để hạn chế viêm thanh quản, người bệnh nên tránh những thực phẩm dưới đây.