Dinh dưỡng

Không phải tươi sống, 8 thực phẩm này vẫn có thể chống viêm hiệu quả

Biết Tuốt

Health+ | Các thực phẩm tươi luôn được đánh giá có khả năng chống viêm cao. Tuy nhiên, một số thực phẩm đông lạnh và qua chế biến vẫn có thể cung cấp khả năng chống viêm mạnh mẽ.