Xã hội

Những tác phẩm "ngẫu nhiên" tuyệt đẹp về nghệ thuật đường phố

Linh Nguyễn

Health+ | Qua những bức ảnh tuyệt đẹp sau, bạn có thể nhận ra sự kết hợp đầy ngẫu nhiên nhưng cũng thể hiện tính sáng tạo bất tận của nghệ thuật vẽ tranh đường phố - Graffiti.