Thần kinh

Bệnh Parkinson xảy ra do các tế bào thần kinh bị tổn thương?

Vi Bùi

Health+ | Ở người bệnh Parkinson, các tế bào thần kinh thường bị thoái hóa và chết đi vì một vài lý do nào đó. Do tế bào thần kinh không phân chia, các tế bào đã chết đi sẽ không được thay thế. Điều này khiến người bệnh Parkinson mất dần khả năng kiểm soát vận động, ghi nhớ…