Bệnh lây nhiễm

Những căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm nhất thế giới

Tiểu Bắc

Health+ | Nhân viên y tế là những người phải tiếp xúc nhiều với môi trường có khả năng lây nhiễm cao, từ bệnh than cho tới virus HIV khét tiếng.