Tim mạch

Nhịp xoang nhanh là gì và có những dạng nhịp xoang nhanh nào?

Vi Bùi

Health+ | Trái tim luôn có một bộ phận tạo nhịp tự nhiên, được gọi là nút xoang. Nút xoang có vai trò tạo ra các xung điện, giúp trái tim co bóp bơm máu nhịp nhàng. Nhịp xoang bình thường có thể tạo ra từ 60 - 100 nhịp tim/phút. Tuy nhiên, trong trường hợp nhịp xoang nhanh, tim có thể đập trên 100 nhịp/phút.