Tim mạch

Nhịp tim nói gì về sức khỏe của bạn?

Vi Bùi

Health+ | Trái tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Trong suốt cuộc đời, trái tim sẽ phải đập không ngừng nghỉ để đảm bảo bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể. Nhịp tim là số nhịp tim đập trong 1 phút, nhưng chúng còn có thể nói lên nhiều điều về sức khỏe của bạn.