Bác sỹ ơi

Nhịp tim nhanh hồi hộp là bệnh gì?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Em bị nhịp tim nhanh, hồi hộp. Các triệu chứng này hầu như chỉ xuất hiện vào gần cuối tháng khi công việc của em nhiều hơn. Như vậy là em bị làm sao và phải điều trị như thế nào?