Tim mạch

Nhịp tim nghỉ ngơi quá cao, làm sao để giảm?

Vi Bùi

Health+ | Với đa số người trưởng thành, nhịp tim nghỉ ngơi thường nằm trong khoảng từ 60 - 100 nhịp/phút. Nhịp tim nghỉ ngơi cao hơn 100 nhịp/phút có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, trong đó có các bệnh tim mạch nguy hiểm như rối loạn nhịp tim.