Sung mãn

Nhìn vòng hông đoán khả năng tình dục của nàng

Health+

Health+ | Theo một nghiên cứu mới mới công bố của các nhà khoa học Anh, vòng hông của phụ nữ ảnh hưởng mạnh mẽ tới hành vi tình dục.