Điểm tin - Báo bạn

Nhịn hắt hơi cũng có thể gây đột quỵ?

Kim Chi

Hắt hơi là phản xạ rất đơn giản của con người. Nhưng nếu bạn nhịn hắt hơi thì sẽ gây ra nhiều vấn đề không hề đơn giản, thậm chí là đột quỵ.