Kinh doanh - Tiêu dùng

Nhiều sản phẩm trên shopee.vn cũng bị khuyến cáo: "Không mua, không sử dụng"

Minh Minh

Health+ | Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo và bán hàng trên shopee.vn.