Cộng đồng lên tiếng

Nhiều bác sỹ là… “tội phạm” (?!)

Khánh Hạ

Health+ | Bác sỹ “phạm tội” vì thiếu chứng chỉ hành nghề, dù có bằng đại học y trong tay và đã làm việc hơn... 40 năm trong ngành.