góc HA HI

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Khánh Hạ

Health+ | Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21.6, nhà thơ Chí Thiện có đôi lời tự sự về nghề báo. Chúc anh chị em luôn giữ được "mắt sáng - lòng trong - bút sắc".