góc HA HI

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Khánh Hạ

Health+ | Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21.6, nhà thơ Chí Thiện có đôi lời tự sự về nghề báo. Chúc anh chị em luôn giữ được "mắt sáng - lòng trong - bút sắc".
Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Nhân ngày báo chí lại lan man
Anh chị phóng viên chẳng dễ dàng
Phóng sự đàng hoàng nâng kẻ thiện
Điều tra minh bạch hạ quân gian
Diệt trừ tham nhũng lo ngay ngáy
Tâng bốc thành công sướng ngút ngàn
Bồi bút ngon lành mau hưởng lợi
Đại gia mà sướng thưởng vô vàn!

Chí Thiện H+