Ung thư

Nhận biết 10 dấu hiệu ung thư da ở những vị trí không ngờ

Biết Tuốt

Health+ | Bạn nghĩ rằng các dấu hiệu ung thư da sẽ đều biểu hiện trên da và dễ nhìn thấy như sự thay đổi màu sắc hoặc xuất hiện những nốt ruồi bất thường. Tuy nhiên, có những dấu hiệu và triệu chứng của ung thư da lại xuất hiện ở những vị trí không ngờ.