Văn hóa

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Hạnh phúc là được chết bên cây đàn...

Lưu Hải

Chuẩn bị cho liveshow sắp tới tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 giọng trầm hẳn xuống khi nói rằng, đây có lẽ là đêm diễn cuối cùng của ông.