Nghiên cứu - Sản xuất

Nhà sản xuất thực phẩm chức năng cần có phương pháp định lượng riêng

Khánh Hạ

Health+ | Chất lượng sản phẩm luôn là câu hỏi thường trực của người tiêu dùng. Chất lượng của sản phẩm có tương xứng với chất lượng dinh dưỡng được ghi trên nhãn thực phẩm? Doanh nghiệp nên ghi nhãn dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp để đảm bảo yêu cầu chất lượng từ người tiêu dùng là câu hỏi đã có lời giải đáp từ cơ quan quản lý và chính từ các doanh nghiệp.