Cộng đồng lên tiếng

Nhà nước phải kiểm soát rượu bia mạnh hơn

Health+

Không ít người cho rằng rượu bia cũng là một loại hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá nhiều sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội.