Cộng đồng lên tiếng

Nhà nước nên mở cơ chế để bên thứ 3 cung cấp dịch vụ chứng nhận

Minh Minh

Health+ | Nhiều cơ quan chức năng đang ôm đồm quá nhiều dịch vụ công mà ở nhiều nước, người ta đã chuyển cho các bên thứ 3 cung cấp, đặc biệt là dịch vụ chứng nhận. Kết quả là các cơ quan chức năng của chúng ta “vừa đá bóng, vừa thổi còi” dẫn đến tiêu cực.