Góc nhìn quản lý

Video: Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ?

Trần Lưu

Health+ | Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC), việc Nhà nước tháo gỡ cho các doanh nghiệp là tín hiệu đáng mừng cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo thành một Nhà nước kiến tạo không phải là dễ.
Video: Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ?
Để tạo thành một Nhà nước kiến tạo không phải là dễ!?

Nguồn: Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính VITV

Health+ (Theo VITV)