Góc nhìn quản lý

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hưởng ứng

Minh Minh

Health+ | Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuyển đổi mô hình theo hướng Nhà nước kiến tạo – minh bạch và có trách nhiệm với từng đồng thuế của dân khiến cộng đồng doanh nghiệp hết sức phấn khởi.