Bác sỹ ơi

Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho người tiểu đường?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi có người nhà mới bị bệnh tiểu đường, xin hỏi nguyên tắc xây dựng chế độ ăn là gì? Gia đình tôi giờ rất lúng túng nên nhờ chuyên gia hướng dẫn cụ thể.