Dinh dưỡng

Thèm ăn: Nguyên nhân sinh lý và tâm lý

Anh Nguyên

Health+ | Theo các nhà nghiên cứu thuộc Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Hoa Kỳ, thèm ăn một vài loại thực phẩm nhất định có liên quan đến nhu cầu sinh lý và tâm lý.