Thần kinh

Nguyên nhân khiến bạn hay bị chuột rút, run tay chân không kiểm soát

Vi Bùi

Health+ | Thường xuyên bị chuột rút, run tay chân không kiểm soát có thể ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống của bạn. Hiểu nguyên nhân của các tình trạng này có thể giúp bạn khắc phục vấn đề hiệu quả hơn.