Điểm tin - Báo bạn

Hàng giả lộng hành do quản lý thị trường yếu kém

Biết Tuốt

Health+ | Bên cạnh những hạn chế về điều kiện kinh tế xã hội thì sự quản lý thị trường yếu kém, lỏng lẻo cũng là một yếu tố quan trọng làm cho hàng giả ngày càng lộng hành trên toàn quốc, đặc biệt là trên địa bàn TP.HCM.